Personvern

Hva er personvern?

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Du kan lese mer om personvern og dine rettigheter på hjemmesiden til Datatilsynet.

Personvernerklæring fra Lintech AS

Lintech AS vil behandle alle personopplysninger med forsiktighet og respekt. Det er bare autorisert personell med taushetsplikt som har tilgang til våre datasystemer. Data lagres på sikrede databaseservere, og personopplysninger blir ikke videreformidlet til tredjepart.  Datatrafikk sendes med kryptert ID for å hindre at uvedkommende får tilgang til sensitiv informasjon. Dersom du har spørsmål angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss.

Personvern ved bruk av trygghetsalarm

Det er ikke lov å spore eller overvåke andre personer uten deres samtykke. Vi har laget et samtykkeskjema som kan brukes ved inngåelse av avtale mellom privatpersoner ved bruk av LinCare trygghetsalarm. Samtykkeskjemaet oppbevares av brukeren av trygghetsalarmen eller verge.

Samtykkeerklæring til bruk av LinCare trygghetsalarm (PDF format)

Denne siden ble opprettet 29. januar 2016. 
Sist oppdatert 4. april 2020
av Veronika Lindberg, Lintech AS.
Print Friendly, PDF & Email

Velferdsteknologi for å ta vare på hverandre